София, 27.09.2019 Резиденция Тера, Фотографи : Бони Бонев и Марияна Бонева, Видео : Пламен Бижев,