Психология на сватбената фотография

Психология на сватбената и семейната фотография

 

Лектори : Бони Бонев и Марияна Бонева
Еднодневен теоретичен семинар в гр. София – събота, 9 март 2019г ( залата на провеждане ще бъде уточнена)
 
Начало 10.00, край 20.00ч ( с две паузи – кафе, сандвичи, безалкохолни ) . Възможно е удължаване на времето при възникнали допълнителни въпроси. Цена на семинара – 250 лв. Издава се опростена ( не ДДС) фактура. Заплащането е предварително по банков път. Местата са ограничени.
За записвания : boni_bonev@abv.bg, 0898416020
Банкова сметка :
Банка: Пощенска Банка 
IBAN: BG55BPBI79401086829001
BIC: BPBIBGSF
 
Белфо Трейд ЕООД
Програма
 1. Да снимаш хора – 90% психология и 10% техника. Доколко техниката има значение и каква е оптималната техника, така че да не сме ограничени и в същото време да не плащаме постоянно данък „Нов модел“ . Дискусия с аудиторията – въпроси и отговори. Лекторът е запознат с предимствата и недостатъците на всички видове техника на пазара, като е тествал лично в работни условия различни камери и обективи.
 2. Връзката между фотограф и клиент. „Каквото ти е портфолиото, такива са ти клиентите“ . Изграждане на собствен облик в публичното пространство. Примери и дискусия. Възможност да бъдат разгледани портфолия на участници предварително онлайн.
 3. Психология на ценообразуването – правилно изграждане на пакети, предимства и недостатъци на работата с калкулатор на услугите. Подход при различни видове сватби и събития.
 4. Създаване на правилна верига от клиенти, така че работата да носи удоволствие. Общуване с клиентите преди и по време на работа, налагане на филтри, интелигентен маркетинг, преценка, възможност за отказ на ангажимент. Примери от практиката.
 5. Активността в социалните мрежи като филтър за подбор на клиенти. Какво, колко и къде да показваме.  Как да развием фотографски профил в Инстаграм за кратко време. Примери.
 6. Разрешаване на сложни ситуации и проблеми по време на работа. Умението да се справяме с текущи проблеми, свързани както с техника, така и с независещи от нас обстоятелства. Лекторът ще анализира различни проблемни моменти и начини за неутрализирането им. Участниците също могат да предложат за анализ допълнителни ситуации.
 7. Фотографски похвати за създаване на по-интересна визия - композиция, гледна точка, перспектива, цветове.
 8. Анализ на семейни сесии и цели сватби с много примери. Психология на разказа. Уловеният момент като машина на времето. Положителният ефект на изненадата. Ролята на втория фотограф.
 9. Особености на работата  извън България. Видове клиенти , оферти и ценови нива в Европа. Примери от кореспонденции, оферти и сватби на лектора в Австрия и Швейцария.
 10. Ролята на качествено завършения продукт за налагане на името и повишаване на доверието – онлайн правилно селектирани галерии, фото книги, печатни материали, малки изложби за декорация на дома .
 11. Персонална дискусия с участниците, коментар на предварително разгледани техни портфолия ( по желание на участника ) , насоки.
 12. Създаване на селектирана  група от 6 участника за допълнителен платен практически уъркшоп. ( Датата на провеждането му, ще се уточни според прогнозата а времето)