Статия в Hi-Comm

Месец май, 2011г

Дълбочина на острота

Списание 'Digital Photo Video' 5/2006

Детски портрети

Списание 'Digital Photo Video' 1/2006

Работа със светкавица

Списание 'Digital Photo Video' 1/2006

Стабилизация на изображението

Списание 'Digital Photo Video' 2/2006

Улицата през обектива

Списание 'Digital Photo Video' 1/2007

Светът е сцена

Списание 'Digital Photo Video' 6/2007

Сватбена фотография

Списание 'Digital Photo Video' 1/2007

Движение

Списание 'Digital Photo Video' 6/2006

Нощна Фотография

Списание 'Digital Photo Video' 4/2006

Макрофотогрфия

Списание 'Digital Photo Video' 4/2006